Զամբյուղ
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Վճարում, առաքում և վերադարձ

Վճարում, առաքում և վերադարձ

Վճարում
Melante.am կայքից գնումներ կատարելիս կարող եք վճարել անկանխիկ կամ կանխիկ տարբերակով։
Melante.am ընկերությունը համագործակցում է «ՀայԷկոնոմբանկ» ԲԲԸ-ի հետ։ Բոլոր վճարումներն
իրականացվում են գործընկեր բանկի միջոցով։
Անկանխիկ վճարումներն իրականացվում են «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ-ի վճարային համակարգի միջոցով։
Սպասարկվում են ArCa, Visa, Master Card և American Express քարտերը։
Կանխիկ վճարումներն իրականացվում են ՀՀ դրամով։ Կանխիկ վճարել հնարավոր է միայն Երևանում՝
առաքման պահին։

Առաքում
Մեզ մոտ գործում է առաքման ծառայություն։
Երևանի տարածքում ընկերությունն առաքումն իրականացնում է հետևյալ սակագնով՝ պատվերը
ստանալու պահից առավելագույնը 3 օրվա ընթացքում

Մինչև 5000 դր գնման դեպքում առաքումը` 1000 դր

5000-15․000 դր գնման դեպքում առաքումը` 500 դր

15․000 դր և ավել գնման դեպքում առաքումը` անվճար

ՀՀ մարզեր առաքումն իրականացվում է ՀայՓոստի միջոցով՝ ըստ իրենց սակագնի, պատվերը ստանալու
պահից առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Միջազգային առաքումներն իրականացվում են պատվերը ստանալու պահից մինչև 30 աշխատանքային
օրվա ընթացքում։ Միջազգային առաքման արժեքը կախված է տվյալ պահին համապատասխան
ծառայություն մատուցող ընկերությունների սահմանած սակագնից։

Վերադարձ
Գնված ապրանքը կարելի է վերադարձնել կամ փոխանակել հետևյալ դեպքում։

1․ Երևանի տարածքում առաքման պահին ապրանքը չհավանելու դեպքում այն հնարավոր է
վերադարձնել առաքիչին: Անկանխիկ եղանակով արված վճարումները վերադարձվում են քարտին
(հայաստանյան քարտերի դեպքում 3 աշխատանքային օրվա, իսկ արտասահմանյան քարտերի դեպքում՝ 6
աշխատանքային օրվա ընթացքում)։
2․ Պատշաճ տեսքի և չօգտագործված ապրանքը հնարավոր է հետ վերադարձնել կամ փոխանակել
14 օրվա ընթացքում՝ կտրոնի և պիտակների առկայության դեպքում։ Այս գործընթացն իրականացնելու
համար պետք է կապ հաստատել ընկերության օնլայն բաժնի օպերատորի հետ զանգի, Facebook
Messanger-ի, Instagram-ի (Direct) կամ WhatsApp-ի միջոցով։ Մեր առաքիչը հետ կվերցնի
պատվերը նախապես պայմանավորված ժամկետում։ Անկանխիկ եղանակով արված վճարումները
վերադարձվում են քարտին (հայաստանյան քարտերի դեպքում 3 աշխատանքային օրվա, իսկ
արտասահմանյան քարտերի դեպքում՝ 6 աշխատանքային օրվա ընթացքում)։
3. ՀայՓոստի կամ միջազգային առաքման ծառայություն մատուցող ընկերությունների
միջոցով վերադարձը հնարավոր է կատարել առաքանին ստանալու պահից 14 օրվա ընթացքում մեզ հետ
կապ հաստատելու դեպքում։ Առաքանին ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում այն վերադարձնելու
համար մեզ հետ կապ չհաստատելու դեպքում գործարքը համարվում է ավարտված, ինչից հետո
հնարավոր չէ կատարել հետվերադարձ։ Գումարի հետվերադարձը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ
մենք հետ ենք ստանում առաքանին․ պիտակների և կտրոնի առկայությունը, ինչպես նաև ապրանքի
պատշաճ տեսքը պարտադիր են։ Գնորդը վճարում է ապրանքի հետվերադարձի առաքման գումարը՝
սահմանված սակագներին համապատասխան։
4. ՀայՓոստի կամ միջազգային առաքման ծառայություն մատուցող ընկերությունների
միջոցով փոխանակումը հնարավոր է կատարել առաքանին ստանալու պահից 14 օրվա ընթացքում մեզ
հետ կապ հաստատելու դեպքում։ Եթե առաքանին ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում այն
փոխանակելու համար մեզ հետ կապ չեք հաստատում, գործարքը համարվում է ավարտված, ինչից հետո
հնարավոր չէ կատարել փոխանակում։ Մենք ուղարկում ենք նոր առաքանին միայն փոխանակվող
ապրանքը ստանալուց հետո։ Պիտակների և կտրոնի առկայությունը, ինչպես նաև ապրանքի պատշաճ
տեսքը պարտադիր են։ Գնորդը վճարում է ապրանքի հետվերադարձի և նոր ապրանքի առաքման
գումարը՝ սահմանված սակագներին համապատասխան։